Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Νοεμβρίου 2014 – Расписание богослужений в ноябре 2014 г.

02

Κυριακή

Воскресенье

Μαγυαρμπόλ

Мадьярбой

10.00

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Архиерейская Божественная литургия

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής (πανήγυρις)

Святой апостол Лука (престольный праздник)

08

Σάββατο

Суббота

Σάροκ

Шарок

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Άγιος Δημήτριος (πανήγυρις)

Великомученик Димитрий (престольный праздник)

09

Κυριακή

Воскресенье

Σίκλος

Шиклош

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Άγιος Δημήτριος (πανήγυρις)

Великомученик Димитрий (престольный праздник)

11

Τρίτη

Вторник

Ερδέσμετσκε

Эрдэшмечке

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Άγιος Δημήτριος (πανήγυρις)

Великомученик Димитрий (престольный праздник)

16

Κυριακή

Воскресенье

Σίκλος

Шиклош

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου

Обновление храма вмч. Георгия в Лидде

21

Παρασκευή

Пятница

Γκράβοτς

Грабоц

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Σύναξις των Αρχαγγέλων (πανήγυρις)

Собор святых Архангелов (престольный праздник)

30

Κυριακή

Воскресенье

Σίκλος

Шиклош

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο Θαυματουργός

Святитель Григорий Неокесарийский