Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Οκτωβρίου 2014 – Расписание богослужений в октябре 2014 г.

17

Παρασκευή

Пятница

Σίκλος

Шиклош

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Αγιοσ Στεφανοσ Στυλιανοβιτσ

Святой Стефан Штилянович

19

Κυριακή

Воскресенье

Σίκλος

Шиклош

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Святой апостол Фома

26

Κυριακή

Воскресенье

Μάις

Майш

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Οσία Παρασκευή η Νέα (πανήγυρις)

Преподобная Параскева (престольный праздник)