Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιουλίου 2013 – Расписание богослужений в июле 2013 г.

07.

Κυριακή

Воскресенье

Λιπόβ

Липпо

10.00

Θεία Λειτουργία (πανήγυρις)

Божественная литургия (престольный праздник)

Το Γενέθλιον τουΠροδρόμου

Рождество Иоанна Предтечи

12.

Παρασκευή

Пятница

Πετς

Печ

09.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

День святых апостолов Петра и Павла

14.

Κυριακή

Воскресенье

Γκράβοτς

Грабоц

10.00

Θεία Λειτουργία (Η Γιορτή της Μονής)

Божественная литургия (монастырский праздник)

Α' Κυριακή μετά την ημέρα Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

1-я неделя после Дня святых апостолов Петра и Павла

21.

Κυριακή

Воскресенье

Πετς

Печ

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ῥωμ 6:18-23 (§ 93); Ματ 8:5-13 (§ 25)
Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς
Τιμ βʹ 2:1-10 (§ 292); Ματ 10:37-11:1 (§ 39)
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Рим. 6:18-23 (§ 93); Мф. 8:5-13 (§ 25)
Святой великомученик Прокопий
2 Тим. 2:1-10 (§ 292); Мф. 10:37-11:1

25.

Πέμπτη

Четверг

Πετς

Печ

18.00

Ακάθιστος Ύμνος

Акафист

Παναγία Τριχερούσα

Пресвятой Богородице перед Её иконой „Троеручица”

28.

Κυριακή

Воскресенье

Πετς

Печ

10.00

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή τών Αγίων Πατέρων

Память святых отцев шести Вселенских Соборов