Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Απριλίου 2013 – Расписание богослужений в апреле 2013 г.

03.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 7:6-9; Παροιμίαι 9:12-18

Быт. VII, 6-9. Притч. IX, 12-18.

05.

Παρασκευή

Пятница

10.00

Χερτσεγκσανθο

Херцегсанто

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 8:4-21; Παροιμίαι 10:31-11:12

Быт. VIII, 4-21. Притч. X, 31 - XI, 12.

07.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου;
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Πρὸς Ἑβραίους 4:14-5:6; Κατὰ Μᾶρκον 8.34-9.1

Πρὸς Ἑβραίους 2:11-18; Κατὰ Λουκᾶν 1.24-38

Благовещение;
Крестопоклонная неделя

Евр., 311 зач., IV, 14 - V, 6. Мк., 37 зач., VIII, 34 - IX, 1.

Евр., 306 зач., II, 11-18. Лк., 3 зач., I, 24-38.

10.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Ἠσαΐας 26:21-27:9; Γένεσις 9:18-10:1; Παροιμίαι 12:23-13:9

Ис. XXVI, 21 - XXVII, 9. Быт. IX, 18 - X, 1. Притч. XII, 23 - XIII, 9.

12.

Παρασκευή

Пятница

10.00

Πετς

Печ

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Ἠσαΐας 29:13-23; Γένεσις 12:1-7; Παροιμίαι 14:15-26

Ис. XXIX, 13-23; Быт. XII, 1-7; Притч. XIV, 15-26

14.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών -
Ιωάννου της Κλίμακος

Πρὸς Ἑβραίους 6:13-20; Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31; Πρὸς Ἐφεσίους 5:9-19; Κατὰ Ματθαῖον 4:25-5:12

Неделя 4-я Великого поста -
Преподобного Иоанна Лествичника

Евр., 314 зач., VI, 13-20; Мк., 40 зач., IX, 17-31; Еф., 229 зач., V, 9-19; Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12.

17.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Ἠσαΐας 41:4-14; Γένεσις 17:1-9; Παροιμίαι 15:20-16:9

Ис. XLI, 4-14; Быт. XVII, 1-9; Притч. XV, 20 - XVI, 9

17.

Τετάρτη

Среда

18.00

Πετς

Печ

Η πρώτη Αγρυπνία

Первое бдение

Ο Μέγας Κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης

Великий канон cвятого Андрея Критского

19.

Παρασκευή

Пятница

10.00

Μοχάτς

Мохач

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Ἠσαΐας 45:11-17; Γένεσις 22:1-18;
Παροιμίαι 17:17-18:5

Ис. XLV, 11-17; Быт. XXII, 1-18; Притч. XVII, 17 - XVIII, 5

19.

Παρασκευή

Пятница

18.00

Πετς

Печ

Η δεύτερη Αγρυπνία

Второе бдение

Ακάθιστος ύμνος

Акафист Пресвятой Богородице

21.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών -
Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Πρὸς Ἑβραίους 9:11-14; Κατὰ Μᾶρκον 10.32-45; Πρὸς Γαλάτας 3:23-29; Κατὰ Λουκᾶν 7.36-50

Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской

Евр., 321 зач. (от полу́), IX, 11-14; Мк., 47 зач., X, 32-45; Гал., 208 зач., III, 23-29; Лк., 33 зач., VII, 36-50

24.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Ἠσαΐας 58:1-11; Γένεσις 43:26-31; 45:1-16; Παροιμίαι 21:23-22:4

Ис. LVIII, 1-11; Быт. XLIII, 26-31; XLV, 1-16; Притч. XXI, 23 - XXII, 4

26.

Παρασκευή

Пятница

10.00

Γκράβοτς

Грабоц

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων

Ἠσαΐας 66:10-24; Γένεσις 49:33-50:26; Παροιμίαι 31:8-31

Пятница 5-й седмицы Великого поста

Ис. LXVI, 10-24; Быт. XLIX, 33 - L, 26; Притч. XXXI, 8-32

27.

Σάββατο

Суббота

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Σάββατο του Λαζάρου

Πρὸς Ἑβραίους 12:28-29; 13:1-8; Κατὰ Ἰωάννην 11.1-45

Лазарева суббота

Евр., 333 зач. (от полу́), XII, 28 - XIII, 8; Ин., 39 зач., XI, 1-45

27.

Σάββατο

Суббота

18.00

Πετς

Печ

Εσπερινός και Αρτοκλασία

Вечерня с литией

Σάββατο των Βαϊων

Вербная суббота

28.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή των Βαΐων

Вербное воскресенье