Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μαρτίου 2013 – Расписание богослужений в марте 2013 г.

09.

Σάββατο

Суббота

10.00

Πετς

Печ

Μνημόσυνο

Панихида

Ψυχοσάββατο της Απόκρεω

Мясопустная суббота - Вселенская родительская суббота

10.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή των Απόκρεω

Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. η΄ 8 -13, θ΄ 1-2. Εὐαγγέλιον: Ματθ. κε΄ 31-46.

Мясопустная неделя, о Страшнем суде

1 Кор., 140 зач., VIII, 8 - IX, 2. Мф., 106 зач. XXV, 31-46.

17.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή της Τυρινής - Κυριακή της συγχώρησης

Η έξοδος των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο

Ῥωμ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4; Ματθ. ς΄ 14-21

Сыропустная неделя - Прощеное воскресенье

Воспоминание Адамова изгнания

Рим., 112 зач., XIII, 11 - XIV, 4. Мф., 17 зач., VI, 14-21

20.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 1:24-2:3; Παροιμίαι 2:1-22

Быт. I, 24 - II, 3. Притч. II, 1-22.

22.

Παρασκευή

Пятница

09.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 2:20-3:20, Παροιμίαι 3:19-34

Быт. II, 20 - III, 20. Притч. III, 19-34.

23.

Σάββατο

Суббота

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Ἑβρ 1:1-12; Μᾶρ 2:23-3:5
Τιμ βʹ 2:1-10; Ἰωάν 15:17-16:2

Суббота Феодора Тирона

Евр., 303 зач., I, 1-12. Мк., 10 зач., II, 23 - III, 5.
2 Тим., 292 зач., II, 1-10. Ин., 52 зач., XV, 17 - XVI, 2.

24.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Κυριακή Α΄ Νηστειών - Ο Θρίαμβος της Ορθοδοξίας

Πρὸς Ἑβραίους 11:24-26,32-40; 12,1-2

Κατὰ Ἰωάννην 1.44-52

Первая неделя Великого Поста - Торжество Православия

Евр., 329 зач. (от полу́), XI, 24-26, 32 - XII, 2.

Ин., 5 зач., I, 43-51.

27.

Τετάρτη

Среда

09.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 4:16-26; Παροιμίαι 5:15-6:3

Быт. IV, 16-26. Притч. V, 15 - VI, 3.

29.

Παρασκευή

Пятница

10.00

Σίκλος

Шиклош

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Литургия Преждеосвященных Даров

Γένεσις 5:32-6:8; Παροιμίαι 6:20-7:1

Быт. V, 32 - VI, 8. Притч. VI, 20 - VII, 1.

31.

Κυριακή

Воскресенье

10.00

Πετς

Печ

Θεία Λειτουργία

Божественная литургия

Β’ Κυριακή των Νηστειών - Κυριακή Γρηγορίου Παλαμά

Ἑβρ 1:10-2:3; Μᾶρ 2:1-12

Ἑβρ 7:26-8:2; Ἰωάν 10:9-16

Неделя 2-я Великого поста - Неделя Свт. Григория Паламы

Евр., 304 зач., I, 10 - II, 3. Мк., 7 зач., II, 1-12.

Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16.